Uitgaande bruikleen - Einddatum

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Uitgaande bruikleen – Einddatum

Definitie

De datum waarop het uitlenen van een object eindigt.

Invulinstructies

Registreer dag, maand en jaartal steeds in dezelfde volgorde. Gebruik altijd hetzelfde scheidingsteken om de onderdelen van elkaar te scheiden. Gebruik steeds vier cijfers voor het jaartal.

Voorbeelden

17/12/2017; 2018-08-04

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk Uitgaande bruikleen – Referentienummer.

Informatiegroep

Uitgaande bruikleen

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO