Utlån – datum för godkännande

Svensk översättning

Utlån – datum för godkännande

Definition

Det datum när den som regisrerats som Utlån godkänt av ger slutgiltigt bifall till att ett lån kan genomföras.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

17/12/2017; 2018-08-04

Använd

Registrera bara en gång per Lån godkänt av.

Informationsgrupp

Information om utlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet