Inlån – referensnummer

Svensk översättning

Inlån – referensnummer

Definition

Ett unikt nummer som tilldelats till utlånet av ett objekt från någon annan än organisationen. Numret ska också referera till ett ärende som innehåller skriftlig dokumentation om lånet.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

L1993.123

Använd

Samma Inlån – referensnummer kan användas för ett eller flera objekt som lånats tillsammans men ett lånat objekt kan bara ha ett Inlån – referensnummer i taget.

Informationsgrupp

Information om inlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet