Innlån - referansenummer

Norsk oversettelse

Innlån – referansenummer

Definisjon

Et unikt nummer som er tildeles hvert innlån av objekter. Nummeret skal fungere som referanse til skriftlig dokumentasjon av innlånet.

Registrering

Kan innbefatte: et prefiks for å skille det fra andre referansenumre, et årstall og et løpenummer.

Eksempler

I1993.123

Bruk

Det samme referansenummeret for innlån kan brukes for ett eller flere objekter som er lånt inn sammen, men ett innlånt objekt skal kun ha ett Innlån – referansenummer til enhver tid.

Gruppe

Innlån

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd