Inlån – syfte

Svensk översättning

Inlån – syfte

Definition

Anledningen till att ett inlån sker.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

utställning; forskning; konservering

Använd

Registrera endast en gång per inlåningshändelse.

Informationsgrupp

Information om inlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust