Information om inlån

Svensk översättning

Används för att registrera en händelse vid inlån. Referera till de involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information om identifiering av objekt.

Informationsenheter:

 • Godkänt av – hos långivare (Org, Per)
  • Långivare – datum för godkännande
 • Inlån – kommentar
 • Inlån – kontaktperson (Org, Per)
 • Inlån – referensnummer
 • Inlån – slutdatum
 • Inlån – startdatum
 • Inlån – status
  • Inlån – datum för status
 • Inlån – syfte
 • Inlån – villkor
 • Långivare (Org, Gru, Per)
 • Långivare – kontaktperson (Org, Per)

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet