Inlån – slutdatum

Svensk översättning

Inlån – slutdatum

Definition

Det datum när organisationen slutar att låna objekt.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

17/12/2017; 2018-08-04

Använd

Registrera endast en gång per inlåningshändelse.

Informationsgrupp

Information om inlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust