Inlån – villkor

Svensk översättning

Inlån – villkor

Definition

Omständigheter som gäller för objekt som en del av inlåneavtalet inklusive omständigheter kring inlämning av arkeologiskt fynd- och dokumentationsmaterial

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Ljusnivåer ska begränsas till 50 lux.

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om inlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet