Innlån - betingelser

Norsk oversettelse

Innlån – betingelser

Definisjon

Betingelser som vedrører objekter som er del av en innlånsavtale, bl.a. betingelser for deponeringen av arkeologiske arkiver.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Lysstyrken skal være begrenset til 50 lux.

Bruk

Registrer kun én gang for et objekt eller gruppe av objekter.

Gruppe

Innlån

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd