Långivare – kontaktperson

Svensk översättning

Långivare – kontaktperson

Definition

Uppgifter om en Person som utsetts av långivaren att ansvara för lånehanteringen för deras räkning.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person – rubrik. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person.

Använd

Registrera bara en gång per Långivare.

Informationsgrupp

Information om inlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust