Godkänt av – hos långivare

Svensk översättning

Godkänt av – hos långivare

Definition

Den person ur personalen som ger slutgiltigt bifall till att ett lån kan genomföras.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att registrera fler informationsenheter som till exempel ett efternamn eller förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person.

Använd

Registrera endast en gång per inlån.

Informationsgrupp

Information om inlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust