Tillstånd/licens – krav

Svensk översättning

Tillstånd/licens – krav

Definition

Uppgifter om tillstånd utöver relaterade rättigheter som gäller för ett objekt när det är organisationens ansvar, vare sig det är förvärvat eller inte.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Referera till relevanta bestämmelser på ett så specifikt sätt som möjligt.

Exempel

Nuvarande vapen har certifikat i ärende E.1234.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om objektets behov

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet