Juridiske betingelser og lisenser

Norsk oversettelse

Juridiske betingelser og lisenser

Definisjon

Informasjon om juridiske forhold (utenom immaterielle rettigheter) som vedrører et objekt i museets forvaltning, uavhengig av eventuell ervervelse.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting. Referer til relevante lover og forskrifter så presist som mulig.

Eksempler

Gyldig våpentillatelse i internt arkiv, E.1234.

Bruk

Registrer kun én gang for et objekt.

Gruppe

Informasjon om vilkår til objektet

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd