Tillstånd/licens – nummer för innehav

Svensk översättning

Tillstånd/licens – nummer för innehav

Definition

Ett unikt nummer som finns på licensen eller tillståndet som innehas av organisationen.

Registrering

Använd numret så som det står på licensen eller certifikatet.

Exempel

N1234

Använd

Registrera en gång för varje Tillstånd/licens – innehav.

Informationsgrupp

Information om objektets behov

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust