Tillstånd/licens – startdatum för innehav

Svensk översättning

Tillstånd/licens – startdatum för innehav

Definition

Det första datum som en licens eller ett certifikat som innehas av organisationen gäller.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång för varje licens eller certifikat som innehas. Använd tillsammans med Tillstånd/licens – innehav.

Informationsgrupp

Information om objektets behov

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet