Försäkring – referensnummer

Svensk översättning

Försäkring – referensnummer

Definition

Ett unikt identifikationsnummer på försäkringen som tilldelats av organisationen. Numret ska fungera som en referens till skriftlig dokumentation om utställningsgarantin och bör inkludera en kopia av utställningsgarantin.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

Ins1993.123

Använd

Samma Försäkring – referensnummer kan användas för ett eller flera objekt som täcks av samma försäkring, men ett objekt kan endast ha ett Försäkring – referensnummer i taget.

Informationsgrupp

Information om försäkring

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust