Försäkring – kommentar

Svensk översättning

Försäkring – kommentar

Definition

Annan information om en försäkringshändelse som inte registrerats någon annanstans.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Inte försäkrad vid transport; Inhämta tilläggsförsäkring vid flytt; Utfärdad som ett resultat från en förfrågan om användning.

Använd

Registrera endast en gång för en försäkringshändelse.

Informationsgrupp

Information om försäkring

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust