Försäkring godkänd av

Svensk översättning

Försäkring godkänd av

Definition

Person som ger slutgiltigt bifall till att en försäkringshändelse kan ske.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person.

Använd

Registrera endast en gång för en försäkringshändelse.

Informationsgrupp

Information om försäkring

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust