Försäkring och utställningsgaranti - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy för försäkring och utställningsgaranti för objekt som museet har ansvaret för. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument eller utgöra en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

  • Får museet försäkra sina samlingar? Många statliga museer får inte det.
  • Vilka objekt måste försäkras och mot vilka risker?
  • Vilka objekt borde försäkras enligt museets policy och mot vilka risker?
  • Vilka omständigheter bör leda till en översyn av ett objekts försäkringsskydd?
  • Hur ska inlånade objekt försäkras eller skyddas av utställningsgaranti?
  • Hur ska försäkring eller utställningsgaranti säkerställas för objekt som lånas ut eller befinner sig på ett annat ställe?
  • Vem är ansvarig för försäkringsskydd och förnyelse?
  • Hur säkerställs att försäkringsskyddet hålls uppdaterat?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som ska följas vid hantering och dokumentation av försäkringar. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
Om det är möjligt är alla objekt som museet ansvarar för, oavsett om de finns i museets lokaler eller inte, försäkrade eller täckta av utställningsgaranti enligt museets fastställda policy. Det går att återhämta sig från förlust av eller skada på museets egna objekt. Långivare kan kompenseras för förlust av eller skada på inlånade objekt.
Museet har tillräcklig ekonomisk täckning för eventuell självrisk eller skadestånd om det skulle behövas. Det finns tillräckliga ekonomiska resurser för att täcka detta om något inträffar.
Försäkringar och utställningsgaranti förnyas regelbundet och uppdateras vid behov. Ändring i den ekonomiska värderingen återspeglas i försäkringen. Nya förvärv täcks av försäkringen.
Informationen i katalogposterna uppfyller de krav som ställs av försäkringsbolag för att stulna objekt ska kunna återfinnas. Om det inte går att lämna ut bilder och tillräcklig information för att identifiera ett stulet objekt kan det eventuellt påverka möjligheten att få ut ersättning från försäkringen.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet