Forsikrings- og garantiordninger - Standarden

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

Museet skal ha en policy for forsikrings- og garantiordninger for objekter som er i museets forvaring. Dette kan enten være et eget dokument eller del av en større policy for hele samlingsforvaltningen. Policyen bør uansett svare på følgende spørsmål:

  • Har museet tillatelse til å forsikre samlingene sine? Mange statlige museer har ikke det.
  • Hvilke objekter trenger forsikring, og mot hvilke risikoer?
  • Hvilke objekter vil det være hensiktsmessig å forsikre, og mot hvilke risikoer?
  • Hva kan kreve en gjennomgang av et objekts forsikringsdekning?
  • Hvordan skal lånte objekter forsikres eller beskyttes av en garanti?
  • Hvordan sørge for at objekter som lånes ut eller befinner seg på et annet sted er tilstrekkelig beskyttet?
  • Hvem er ansvarlig for å ordne med forsikring og fornyelse av forsikring?
  • Hvordan skal forsikringsdekningen holdes oppdatert?

Museet skal også ha en skriftlig prosedyre som beskriver trinnene som skal følges ved håndtering og dokumentasjon av forsikringer. Spectrums foreslåtte prosedyre er et godt utgangspunkt. Men uansett hvordan det gjøres, skal museets prosedyre oppfylle følgende minstekrav:

Minstekrav Hvorfor er dette viktig?
Om mulig, er alle objekter i museets forvaring, enten de befinner seg i museet eller et annet sted, forsikret eller beskyttet av garanti, i henhold til museets policy. Det er mulig å hente seg inn igjen etter tap av eller skade på objekter som museet forvalter. Långivere kan kompenseres for tap av- eller skade på sine objekter.
Museet har økonomi til å betale egenandel eller skadeerstatning, om det skulle bli nødvendig. Det er tilstrekkelig økonomiske ressurser til å dekke kostnader om det verste skulle skje.
Museets forsikrings- og garantiordninger evalueres regelmessig og fornyes ved behov. Endringer i verdivurderinger gjenspeiles i forsikringen. Nye ervervelser dekkes av forsikringen.
Museets katalogposter oppfyller alle krav som stilles fra forsikringsselskapet for at stjålne objekter skal kunne gjenfinnes. Hvis et verdifullt objekt blir stjålet og det ikke finnes bilder og nok informasjon til å identifisere det, kan det påvirke muligheten til å få erstatning fra forsikringen.