Försäkring och utställningsgaranti - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Att fastställa museets försäkringsbehov kan vara komplicerat och kan kräva specialistråd från värderare, säkerhetsrådgivare och konservator, men även från det egna försäkringsbolaget. De risker som museet bör försäkra sig mot och hur omfattande försäkringen ska vara beror på relaterade processer som Ekonomisk värdering och Katastrofplanering för samlingar. Objekt med lågt ekonomiskt värde men som har stor betydelse för museet kan behöva tillräcklig försäkring som täcker akuta insatser efter en katastrof, följt av flera års konserveringsarbete.

Museets försäkringsbolag kan kräva att värdefulla objekt, som konstverk eller antikviteter finns katalogiserade och fotograferade tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras om de blir stulna. The ObjectID standard används internationellt för detta ändamål.

Utställningsgaranti innebär den skadeersättning som finns enligt villkoren för statlig utställningsgaranti och som tillåter att museer ställer ut värdefulla inlånade objekt som de annars inte skulle ha råd med. I Sverige är det Riksantikvarieämbetet som handlägger ansökningar för den statliga utställningsgarantin.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet