Forsikrings- og garantiordninger - Omfang

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

Å kartlegge museets forsikringsbehov kan være komplisert og kreve råd fra eksperter, sikkerhetsrådgivere og konservatorer, samt egne forsikringsselskaper. Risikoen museet forsikrer mot og hvilken dekning det er behov for avhenger av relaterte prosedyrer, inkludert Verdivurdering og Beredskapsplanlegging for samlinger. Objekter med lav finansiell verdi, men stor museal verdi eller betydning, kan trenge forsikring til å dekke rask håndtering etter en katastrofe, etterfulgt av mange års konserveringsarbeid.

Forsikringsselskapet kan kreve at objekter med høy verdi, som for eksempel kunstverk og antikviteter, blir katalogisert og fotografert i tilstrekkelig detalj til at de senere kan gjenfinnes dersom de blir stjålet. Internasjonalt brukes ObjectID-standarden til dette formålet.

Statlig forsikring for inn- og utlån refererer til en ikke-kommersiell forsikring av den typen som er underlagt regjeringer, slik at museer kan låne verdifulle objekter de ellers ikke ville hatt råd til å låne inn.