Verzekering en indemniteit - Reikwijdte

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Door deze faciliteit te gebruiken, stemt u in met de bepalingen van de Spectrum-licentie.

Het bepalen van de verzekeringsbehoeften kan zeer complex zijn en het kan nodig zijn om daartoe advies in te winnen van taxateurs, beveiligingsadviseurs, conservatoren en uw verzekeraar. De risico’s waartegen u zich verzekert en welke mate van dekking nodig is hangen af van gerelateerde procedures zoals Waardebepaling en Calamiteitenplan voor collecties. Voor objecten die financieel weinig waard zijn maar van groot belang, kan verzekeringsdekking nodig zijn om ze te behandelen na een calamiteit, waarna er mogelijk nog jaren herstellende conserveringswerkzaamheden nodig zijn.

Uw verzekeraar kan vereisen dat bijzonder waardevolle objecten zeer gedetailleerd worden geregistreerd (en gefotografeerd), zodat ze na een diefstal sneller opgespoord kunnen worden. De Object ID is een standaard die internationaal voor dit doeleinde wordt gebruikt.

Indemniteit verwijst naar een niet-commerciële verzekering die wordt verleend door de overheid en het organisaties mogelijk maakt om waardevolle bruiklenen tentoon te stellen die zij zich anders niet zouden kunnen veroorloven om te lenen. In Nederland voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de ‘Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016’ uit.

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO