Försäkringsbelopp

Svensk översättning

Försäkringsbelopp

Definition

Summa som en försäkring täcker i händelse av försäkringsärende.

Registrering

Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta till lokal valuta genom att använda växlingskursen vid försäkringstillfället.

Exempel

750,00

Använd

Registrera endast en gång för en försäkringshändelse.

Informationsgrupp

Information om försäkring

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet