Inskription – metod

Svensk översättning

Inskription – metod

Definition

Metod som använts för en inskription av ett märke eller en text på ett objekt.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

ristad; målad

Använd

Så många gånger som behövs för en Inskription – innehåll/motiv eller Inskription – beskrivning.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet