Påført tekst - metode

Norsk oversettelse

Påført tekst – metode

Definisjon

Metoden som er brukt for å påføre et merke eller tekst på et objekt.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Hold en liste over standardiserte begrep oppdatert.

Eksempler

påmalt, meislet

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for Påført tekst og Påført tekst – beskrivelse.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd