Opschrift - Methode

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Opschrift – Methode

Definitie

De methode die wordt gebruikt om een tekst of merkteken op een object aan te brengen.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

gekerfd; geschilderd

Gebruik

Registreer zo vaak als nodig voor elke eenheid Opschrift – Inhoud of Opschrift – Beschrijving.

Informatiegroep

Objectbeschrijving

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO