Inskription – beskrivning

Svensk översättning

Inskription – beskrivning

Definition

En beskrivning av icke textuell markering som skrivits in på ett objekt.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Notera form, storlek och innehåll.

Exempel

Triangel i cirkel, ungefär en centimeter i diameter.

Använd

Registrera endast en gång för ett inskription – innehåll.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet