Påført tekst - beskrivelse

Norsk oversettelse

Påført tekst – beskrivelse

Definisjon

En beskrivelse av ikke-tekstlige markeringer på et objekt.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting. Beskriv form, størrelse og innhold.

Eksempler

Triangel i sirkel, omtrent en halv tomme i diameter.

Bruk

Registrer kun én gang for enheten Påført tekst.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd