Opschrift - Beschrijving

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Opschrift – Beschrijving

Definitie

Een beschrijving van niet-tekstuele merktekens die zijn aangebracht op een object.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens. Noteer vorm, afmeting en inhoud van de merktekens.

Voorbeelden

Driehoek in cirkel, ongeveer 15 cm diameter.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke Inhoud van een opschrift.

Informatiegroep

Objectbeschrijving

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO