Inskription – datum

Svensk översättning

Inskription – datum

Definition

Det datum som en inskription gjordes.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda mer än en informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel en rad datum eller ett datum uttryckt i text och även steg i produktionen som datumet är relaterat till. Beskrivning av dessa informationsenheter samlas under rubriken Datum. Använd Datum – period för att registrera datum som inte uttrycks med siffror och eror som relaterar till ett objekts produktion.

Exempel

Som för Datum.

Använd

Registrera vid behov när informationsenheter för inskription registreras.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet