Påført tekst - dato

Norsk oversettelse

Påført tekst – dato

Definisjon

Datering av påført tekst.

Registrering

Det kan være nødvendig å bruke flere enheter for å beskrive denne dateringen, f.eks. en serie datoer eller et tekstlig uttrykk for dateringen, i tillegg til informasjon om hvilket stadium i produksjonen dateringen relaterer seg til. Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriften Datering. Bruk Datering – periode for å registrere ikke-numeriske datoer og æraer knyttet til produksjonen av et objekt.

Eksempler

Som for Datering.

Bruk

Registrer ved behov når informasjonsenheter knyttet til Påført tekst skal registreres.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd