Opschrift - Datum

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Opschrift – Datum

Definitie

De datum waarop een opschrift is vervaardigd.

Invulinstructies

Het kan nodig zijn om meer dan één informatie-eenheid te registreren om deze datum te beschrijven, bijvoorbeeld een datumbereik of een tekstuele uitdrukking van de datum, naast het productiestadium van het object waarmee de datum verband houdt. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Datum. Gebruik Datum – Periode voor het vastleggen van niet-numerieke data en periodes die verband houden met de vervaardiging van het object.

Voorbeelden

Zie Datum.

Gebruik

Registreer waar nodig bij het vastleggen van Opschriften.

Informatiegroep

Objectbeschrijving

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO