Inskription utförd av

Svensk översättning

Inskription utförd av

Definition

Grupp, Person eller Organisation som ansvarar för inskription av ett objekt.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel för en Person, ett efternamn eller förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Grupp, Person eller Organisation.

Använd

Så många gånger som behövs för ett inskriptionsinnehåll eller inskriptionsbeskrivning.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet