Information – användning

Svensk översättning

Information – användning

Definition

Information om användningen av dokumentationen och tillhörande resurser.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Använd i multimediauppsats om vikingarna.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Användning och tillhandahållande av information

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet