Information – källa

Svensk översättning

Information – källa

Definition

Grupp, Person eller Organisation som kommer med information som registreras.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel för en Person, ett efternamn eller förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Grupp, Person eller Organisation.

Använd

Så många gånger som behövs varje gång som information läggs till dokumentationen.

Informationsgrupp

Tilläggshistorik

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet