Informasjonskilde

Norsk oversettelse

Informasjonskilde

Definisjon

Informasjon om hvilken folkegruppe, person eller organisasjon som er kilden for informasjonen.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, bl.a. et etternavn og et fornavn for en Person. Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriftene Folkegruppe, Person eller Organisasjon. Museet kan ha standardiserte navneformer som skal brukes.

Eksempler

Se under Folkegruppe, Person eller Organisasjon

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig hver gang ytterligere informasjon blir lagt til.

Gruppe

Tillegg og endringer

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd