Utställningsgaranti – förnyelsedatum

Svensk översättning

Utställningsgaranti – förnyelsedatum

Definition

Det datum då det är dags för en förnyelse av en utställningsgarantin.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel

08/10/1990; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång för varje gång som ett objekt är en del av en utställningsgarantiprocess. Notera att förnyelse kommer att ske före det datum som står i utställningsgarantiperioden.

Informationsgrupp

Information om utställningsgaranti

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet