Utställningsgaranti – referensnummer

Svensk översättning

Utställningsgaranti – referensnummer

Definition

Ett unikt identifikationsnummer för utställningsgarantin som tilldelats av organisationen. Numret ska fungera som en referens till skriftlig dokumentation om utställningsgarantin och bör inkludera en kopia av utställningsgarantin.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

U1993.123

Använd

Samma Utställningsgaranti – referensnummer kan användas för en eller flera objekt som täcks av samma avtal om utställningsgaranti, men ett objekt kan bara ha ett Utställningsgaranti – referensnummer i taget.

Informationsgrupp

Information om utställningsgaranti

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet