Information om utställningsgaranti

Svensk översättning

Använd för att registrera händelse vid utställningsgaranti. Referera till de involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information om identifiering av objekt.

Informationsenheter:

 • Självrisk vid ersättningsanspråk
 • Utställningsgaranti – bekräftelsedatum
 • Utställningsgaranti – datum för ansökan
 • Utställningsgaranti – datum för ansökan
 • Utställningsgaranti godkänd av (Per)
  • Utställningsgaranti – datum för godkännande
 • Utställningsgaranti – kommentar
 • Utställningsgaranti – referensnummer
 • Utställningsgaranti – slutdatum
 • Utställningsgaranti – startdatum
 • Utställningsgaranti – utfärdare (Org)

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet