Informasjon om garantiordning

Norsk oversettelse

Brukes for å registrere informasjon om garantiordning. Referer til objektet ved å bruke enheten Objektnummer i gruppen Objektidentifisering.

Informasjonsenheter:

 • Garanti – referansenummer
 • Garantist (Org)
 • Garanti – godkjenner (Per)
  • Garanti – dato for godkjenning
 • Garanti – forespørselsdato
 • Garanti – bekreftelsesdato
 • Garanti – merknad
 • Garanti – startdato
 • Garanti – sluttdato
 • Garanti – forespørselsdato
 • Objektets minimumsegenandel