Indemniteit

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Gebruikt om een indemniteitsverstrekking vast te leggen. Leg de koppeling naar de betreffende objecten door middel van de informatie-eenheid Objectnummer in de informatiegroep Objectidentificatie.

Informatie-eenheden:

 • Indemniteit – Referentienummer
 • Indemniteitsverstrekker (Org)
 • Indemniteit – Autorisator (Per)
  • Indemniteit – Machtigingsdatum
 • Indemniteit – Aanvraagdatum
 • Indemniteit – Bevestigingsdatum
 • Indemniteit – Bijzonderheden
 • Indemniteit – Begindatum
 • Indemniteit – Einddatum
 • Indemniteit – Aanvraagdatum
 • Object – Minimumbedrag aansprakelijkheid