Utställningsgaranti – bekräftelsedatum

Svensk översättning

Utställningsgaranti – bekräftelsedatum

Definition

Det datum då en försäkran om utställningsgaranti tas emot från den som utfärdar den.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång för ett Utställningsgaranti – referensnummer.

Informationsgrupp

Information om utställningsgaranti

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet