Garanti - bekreftelsesdato

Norsk oversettelse

Garanti – bekreftelsesdato

Definisjon

Datoen for når bekreftelsen om garanti ble mottatt fra den aktuelle garantisten.

Registrering

Registrer alltid dag, måned og år i samme rekkefølge. Bruk alltid samme skilletegn mellom datoens ulike deler. År registreres alltid med fire siffer.

Eksempler

08.10.1993; 17-12-2017

Bruk

Registrer kun én gang for hver Garanti – referansenummer.

Gruppe

Garantiordning

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd