Fara – kommentar

Svensk översättning

Fara – kommentar

Definition

Uppgifter om potentiella faror för människor eller andra objekt som hantering och förvaring av ett objekt kan utgöra som inte registrerats med fastställd terminologi i Fara.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Kan explodera vid plötslig stöt; flytta alltid med tillräcklig stoppning; angripen av trämask; avger syrahaltig gas.

Använd

Registrera tillsammans med Fara.

Informationsgrupp

Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet