Vurdering av risiko og farer - merknad

Norsk oversettelse

Vurdering av risiko og farer – merknad

Definisjon

Informasjon om potensielle farer for mennesker eller andre objekter som følge av håndtering eller oppbevaring av et objekt, som ikke er registrert i enheten Vurdering av risiko og farer.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Eksploderer ved harde støt; skal alltid flyttes med tilstrekkelig forpakning; infisert med borebiller.

Bruk

Registrer i tilknytning til enheten Vurdering av risiko og farer.

Gruppe

Tilstandsvurdering av objektet

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd