Fara

Svensk översättning

Fara

Definition

Uppgifter om potentiella faror för människor och andra objekt som hanteringen eller förvaringen av ett objekt kan orsaka.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

giftig; radioaktiv

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust