Hantering – rekommendationer

Svensk översättning

Hantering – rekommendationer

Definition

Specifika rekommendationer för att hantera ett objekt utöver de åtgärder som normalt görs för den typen av objekt.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Halsen är extremt skör; lyft endast i sockeln. Använd inte handskar–spröd färgyta.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om objektets behov

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust