Habitat/fyndort

Svensk översättning

Habitat/fyndort

Definition

En term som beskriver omgivningen och miljön för det område som ett exemplar samlades in i.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

sanddyn; saltvatten; träsk; sötvattensjö

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om insamling av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet