Habitat

Norsk oversettelse

Habitat

Definisjon

Et begrep som beskriver omgivelsene og miljøet i området der et eksemplar ble samlet inn i felt.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

innsjø; myr; tundra

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt.

Gruppe

Feltinnsamling av objekter

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd